سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ملاک زاده – مربی گروه بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علی میر نجفی زاده – کارشناس ارشد بیومکانیک
محمد حق پناهی – دانشیار گروه بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، وضعیت نیروهای عضلات و همچنین نیرو و گشتور وارد بر مفاصل شانه و آرنج مطالعه شد. جهت چنین بررسی، ابتدا یک مدل رباتیکی با شش درجه آزادی از اندام فوقانی تعریف می شود که قابل تحلیل می باشد. برای تحلیل سینماتیکی از سیستم آنالیز حرکت Elite استفاده شد. در تحلیل دینامیکی، نیروی عضلانی که بیشترین سهم را در رانش ویلچر دارد همراه با نیرو و گشتاور وارد بر مفاصل شانه و آرنج به عنوان مجهولات در نظر گرفته شدند. جهت حل نهایی از روش بهینه سازی استفاده شد.