سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر باقری مقدم – دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی صحاف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی علم و صنعت
سیدمحمدصادق امامیان – کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف، شرکت مشاوره راهبر امین

چکیده:

تاکنون مدلهای مختلفی جهت پیادهسازی استراتژی ها در سطح سازمان و استراتژیهای موضوعی ارائه شده اسـت . انتخـاب مدلی مناسب جهت پیاده سازی استراتژی اساسا متاثر از شرایط و مختصات موضوع مورد بررسی می باشد . در این تحقیق به منظـور انتخاب مدل ی برای پیاده سازی استراتژی های توسعه فن آوری پیل سوختی در ایران ، ضمن شناسایی و دسته بندی مدل های مختلـف پیادهسازی استراتژی، عوامل کلیدی توسعه این تکنولوژی در کشور به عنوان شاخص های تصمیم گیری مشخص شده و براسـاس آن مدل منتخب مشخصمی گردد .