سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود رضائی زاده – محقق ارشد، گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
کارن ابری نیا – استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش المان محدود مسائل اکستروژن مستقیم و متقارن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش دو نوع رفتار ویسکوپلاستیک و الاستیک – ویسکوپلاستیک همراه با در نظر گرفتن اثر کار سختی منظور شده است. همچنین اثر پروفیل قالب با در نظر گرفتن پروفیلهای کسینوسی، بیضوی، مخروطی، چند جمله ای درجه ۳ و چند جمله ای درجه ۴ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر پارامترهایی نظر درصدکاهش سطح مقطع، ضریب اصطکاک و سرعت فرایند منظور شده است. تاثیر پارامترهای فوق بر روی تغییر شکل المانها، کانتورهای ما، کانتورهای کرنش، کانتورهای تنش و بردارهای سرعت مواد در طول انجام فرایند بررسی شده است. همچنین برای چند پروفیل طول بهینه قالب بدست امده است. علاوه بر موارد فوق تغییرات انرژی الاستیک و پلاستیک المانها در حین فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله در همه زمینه ها با نتایج دیگر پژوهشها و نتایج آزمایشگاهی توافق خوبی را نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از نرم افزار ABAQUS و کامپیوتر VAX صورت گرفته است.