سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هومن عرفانیان مزین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

در مقاله پیش رو سعی شده است راه حلی نوینی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی برای مساله پایه گذاری خطوط انتقال هوایی ارایه شود . در ابتدا مساله پایه گذاری خطوط هوایی معرفی می شود و قیدهای مکانیکی و الکتریکی این مساله بررسی می شوند . در ادامه ابتدا روش های تحلیل دستی این مساله معرفی می شوند . سپس روش برج گذاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک معرفی و تشریح می شود . در انتها یک مساله نمونه توسط این روش تحلیل می شود و برج گذاری حاصل شده با برج گذاری ایجاد شده به روش دستی مقایسه می شود .