سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرمحمد صادقی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک – قطب علمی تبدیل انرژی
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک – قطب علمی تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله روش نقاط محدود که یکی از روش های نوین بدون شبکه بر اساس حداقل مربعات می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی روش های بدون شبکه، کاهش و یا از بین بردن هزینه ایجاد شبکه می باشد که این کار با ارضاء معادلات دیفرانسیل به کمک نقاطی که در دامنه به صورت منظم یا نامنظم توزیع شده اند، انجام می شود . معادلات ناویر – استوکس با به کارگیری دو نوع تکنیک پایدارسازی تحلیل شده اند و نتایج حاکی از آن است که در صورت بکارگیری تقریبی مناسب و پایدار شدن معادلات، نتایج به دست آمده با نتایج روش اجزاء محدود مطابقت دارند