سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش بهروزی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملایی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به نقش مخرب بازگشت فنری در دقت ابعادی محصولات فرایندهای شکل دهی ورق، روشهای متعددی به منظور تحلیل و جبران اثر بازگشت فنری، ارائه شده است دراین مقاله روشی ارائه شده است که امکان تحلیل بازگشت فنری در فرایندهای شکل دهی ورق را بصورت معکوس ممکن می سازد. با توجه به اینکه بازگشت فنری در انتهای فرایندبه وقوع می پیوندد. تحلیل معکوس بازگشت فنری از اهمیت ویژه برخوردار است دراین مقاله مبانی اساسی روش تحلیل معکوس بازگشت فنری ارائه گردیده است بمنظور پیاده سازی روش ارائه شده ابتدا از تحلیل تئوری خمش تک مجوره و در ادامه برای فراگیر نمودن آن از روش تحلیل اجزا محدود استفاده شده است با اجرای این روش برروی فرایند خمکاری آزاد، کارایی و دقت این روش آزموده شده است سپس با انجام آزمایش تجربی فرایند خمکاری، عملکرد و دقت عملی روش ارائه شده مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.