سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرش بهروزی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملایی داریانی – دانشیار، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استادیار ، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بازگشت فنری در فرایند کشش سنبه نیمکروی ، مانند سایر فرایندهای کشش فلزات ، موجب انحراف محصول از شکل مطلوب می گردد. پس از تحلیل فرایند با استفاده از روش اجزاء محدود ، اثر اصطکاک بین اجزای قالب بر میزان بازگشت فنری، مورد بررسی قرار گرفته است . با تنظیم پارامترهای مختلف فرایند از جمله شرایط اصطکاکی ، می توان میزان بازگشت فنری در این فرایند را کاهش داد . در ادامه با استفاده از روش تحلیل معکوس بازگشت فنری هندسه قالب به نحوی اصلاح گردیده است که انحراف محصول از هندسه مطلوب جبران گردد.