سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرحیم همتیان – استادیار بخش مهندسی مکانیک، قطب علمی مکانیک محاسباتی دانشکده مهندس
مهرداد خاندائی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک، قطب علمی مکانیک محاسباتی دا

چکیده:

در این مقاله، مسأله معکوس ترموالاستیسیته گذرا تحلیل می شود . فرمولبندی مسأله توسط روابط کوپله ترموالاستیسیته انجام گرفته و آنالیز حساسیت با استفاده از روش اجزاء محدود انجام می شود . هدف مسأله معکوس شناسایی تغییرات زمانی شار حرارتی غیر یکنواخت روی یکی از سطوح خارجی، توسط اندازه گیری کرنش نرمال در نقاط نمونه برداری می باشد . اثر وجود خطای اندازه گیری در پاسخ مسأله معکوس مورد بررسی قرار گرفته و در مثالی که ارائه می شود دو روش مختلف هموارسازی مورد استفاده قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می شوند .