سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد خاندائی – بخش مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدرحیم همتیان – بخش مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله ابتدا دو روش برای حل مسائل معکوس که مبتنی بر دو شیوه مختلف بهینه سازی، یعنی روش حداقل سازی مربعات و روش گرادیان مزدوج، هستند ارائه می شود . با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و با کمک این دو روش، مسائل معکوس ترموالاستیسیته مورد تحلیل قرار می گیرند . در داده های اندازه گیری درصدی خطای تصادفی درنظر گرفته می شود، سپس نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شده و تأثیر خطای اندازه گیری در دقت این جوابها ارزیابی می شود . در روش اول، به منظور بالا بردن دقت جوابها، از روش هموارسازی نزدیک میانگین استفاده می گردد .