سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یوسف زین العابدین عموقین – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ابوطالب احمدی ارکمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
لاله نظری ولنی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین گردشگری درسراسرجهان است که سابقه آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می گردد مدارک و اسناد تاریخی موجود از تمدنهای کهن بین النهرین مصر ایران هند چین و نیز آثار و قراین به جاماندها ز روزگار پیش از تاریخ حکایت از سفرهای زیارتی انسانهای متعددی دارد که از دیرباز به منظورانجام فرایض دینی و مذهبی مسیرهای طولانی را جهت مقصد زیارت طی میکردندو شاید به دلیل مخاطرات فراوان به مقصد نمی رسیدند به این ترتیب در مقاله ی حاضر ضمن تبیین مقوله ی گردشگری مذهبی و اهمیت آن در دین اسلام به خصوص درمذهب شیعه این سوال مطرح است که عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری مذهبی کدامند؟ با این فرض که گردشگری مذهبی ریشه در فرهنگ و ایدئولوژیانسان دارد و علیرغم دشواریهای جغرافیایی اقتصادی و سخت گیری های سیاسی که این پدیده همواره با آن مواجه بوده هرگز متوقف نگردید. دراین میان مسلمانان نیز بنا به فرامین قرآنی و مذهبی که ائمه اطهار ع درمورد اهمیت گردشگری داشته اندهمواره مبادرت به گردشگری مذهبی را ضروری دانسته و دشواریهای زیادی را دراین راه متحمل شده اند اما یافته هایتحقیق حاکی از توسعه و پیشرفت انگیزه گردشگری درنزدشیعیان می باشد.