سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی احمدی بروجنی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
محمود شاه آبادی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

با ایده گرفتن از تحلیل کریستالهای فوتونی از طریق مدلسازی خط انتقال، فرمولبندی یک روش نیمه تحلیلی تمام موج جدید برای تحلیل ساختارهای موجبری عایقی چندلایه شامل ناهمسانگردی استخراج می شود . برای تحلیل یک موجبر ابتدا با تکرار سطح قطع آن در یک راستای عرضی یک ساختار متناوب بدست می آید . چون مودهای انتشاری در ساختار متناوب با افزایش دوره تناوب مکانی ساختار به مودهای موجبر اولیه همگرا می شوند می توان مسأله تحلیل مودی موجبر را با تحلیل ساختار متناوب معادل جایگزین کرد . در این مقاله نتایج کاربرد این روش برای تحلیل یک موجبر ناهمسانگرد با الگوهای مختلف برای ضریب شکست ارائه و با نتایج سایرمراجع مقایسه می شود .