سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحید مرندی – کارشناس ارشد مهندسی فرایند – متخصص کارآمد سازی انستیتو پاستور ایران – م

چکیده:

حجم وسیع سرمایه گذاری های لازم، اهمیت پروژه های بزرگ و راهبردی را نزد دولت ها مضاعف ساخته، موجب می گردد تا مدیریت این قبیل پروژه ها، پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی در بهینه سازی عواملی هم چون: محدوده طرح، زمان، هزینه وسایر منابع لازم را دارا باشد. هم چنان که نقش منابع انسانی در این میان، حائز اهمیت اساسی است، مولفه مدیریت دانایی در این قبیل پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. منابع انسانی برای هدایت، پیشبرد و انجام امور اجرایی پروژه ها ایفای نقش می کنند و عصاره آن در مدیریت مبتلور می باشد. از طرف دیگر توسعه منابع انسانی برای بهره برداری از پروژه ها وبهینه سازی آن ها در دوره عمر مربوط (Plant life cycle) امری ضروری است که نقش مدیریت دانایی در آنف انکارناپذیر بوده و البته در خصوص پروژه های خاص، از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد.
در این نوشتار، رویکردهای اجرایی و عملیاتی در یکی از پروژه های راهبردی ملی با محور مدیریت دانایی و توسعه منابع انسانی با هدف تاکید بر مواردی هم چون: اهمیت منابع انسانی، نتیجه گرایی از طریق مقایسه نتایج حاصل شده با نتایج طرح ریزی شده، هم چنین استفاده علمی و عملی از ابزارها بر پایه مفاهیم اساسی مدیریت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پروژه ای که علاوه بر اهمیت خود در بعد فراملی (به عنوان نماد یک همکاری مشترک با طرفخارجی) جزو صنایع فوق پیشرفته (High-tech) بوده ،در خود پایی صنعتی و جبران تراز تجاری کشور حائز اهمیت بوده است. پس از ایجاد زمینه ذهنی در مورد بستر انجام پروژه ، زمینه های عملیاتی آن هم چون: «آموزش نیروی انسانی»، «خرید تجهیزات» و «طراحی و ساخت» هم چنین نتایج به دست آمده در اجرای پروژه به عنوان یک نمونه واقعی و ملموس، به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته و تجارب حاصل شده با محور منابع انسانی، ارائه می گردد. بنا بر پاره ای ملاحظات ، از بیان موارد حقوقی وارد بر قرار داد مزبور، هم چنین ذکر عناوین یا نشانی های خاص صرفنظر شده است.