سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اسحق رضازاده – عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

چکیده:
در کلان شهری چون تهران به دلیل وجود مشکلاتی چون تراکم، فرسودگی بافت های مرکزی، فقر فضاهای فرهنگی وخدماتیو فضای سبز و… ، می باید تأثیر متقابل مولفه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و … بر یکدیگر بصورت دقیق بررسیشود، تا بتوان فضایی جهت تبادلات فرهنگی اجتماعی در سطح شهر ، ایجاد وگامی موثر در جهت توسعه پایدار شهریبرداشته شود . این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی در زمینه توسعه پایدار شهری به منظور بهبود ساختارها والگوهای طراحی شهری پایدار انجام گردید. پس از گردآوری اطلاعات، مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحلیل گردیدو پتانسیل های موجود در محله بریانک شناخته شد و نظر به اینکه اراضی مناسب جهت اختصاص به کاربرهای فرهنگی،اجتماعی، فضاهای سبز و فضای باز عمومی، در سطح محدوده مورد مطالعه، بسیار محدود می باشد و با توجه به بافتفرهنگی- مذهبی، سطح اجتماعی و اقتصادی ساکنین محدوده، ایجاد فضاهایی متعامل چند عملکردی، جهت دستیابی به توسعه پایدار بافت های فرسوده احساس پیشنهاد گردید.