سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل فلاح – قطب علمی قدرت ، دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد شکراللهی مغانی –

چکیده:

در این مقاله روش علمی مناسبی ارائه شده است که ضمن حل میدان الکترومغناطیسی در یک ترانسفرمر، رفتار هیسترزیس برای تک تک نقاط ماده مدل می شود. برای حل میدان از روش اجزاء محدود دو بعدی استفاده شده است و برای بیان هیسترزیس، مدل پریزاک اسکالر مورد استفاده قرار گرفته است. مزیت مهم روش ارائه شده، توانایی آن در تعیین دقیق توزیع تلفات هسته می باشد که به همراه تعیین دقیق توزیع تلفات هسته در نقاط مختلف، ابزار مناسبی جهت ارائه تحلیل های دقیق حرارتی در اختیار می گذارد. نزدیکی نتایج مدلسازی و آزمایش نشان دهنده اعتبار مدلسازی می باشد.