سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی ترابی – کارشناس ارشد مکانیک
مجتبی صدیقی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار LS-DYNA ناپایداری پوسته های کامپوزیتی از جنس کولار و شیشه تحت بارگذاری ضربه ای و بصورت فشار محوری مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر عوامل مختلف مانند پخ زدن و شیار زدن در سطح مقطع پوسته ها و نسبت قطر به ضخامت و زاویه الیاف بر بار فروریزش و کار انجام شده در فرآیند ناپایداری بررسی شده است. سپس نتایج تست های تجربی در پوسته های ساخته شده از شیشه با تئوری شکست و لمرگان مقایسه شده است. در ادامه ناپایداری در پوسته های پرشده با فوم پلی اورتان بررسی شد و تاخیر چگالی پرکننده ها بر کار انجام شده در این فرآیند ارزیابی شده است. در انتها با در نظر گرفتن کار مربوط به تغییر شکل الاستیک پرکننده ها، تئوری شکست گوبتا و ولمرگان در لوله های پرشده با فوم اصلاح شده است.