نسخه های خطی، گنجینه های ادب و هنر ایران کهن است که از نظر تاریخی و هنری و نوع زبان و سبک ادبیاتی که در آن به کار رفته و جنبه های علمی و عالمانه  کلامی، یا فلسفی، یا فقهی، یا سنتی ای که دارند بسیار نفیس و ذی قیمتند و از نظر خط نویسی و نقاشی و پشت جلد و موضوع و مؤلف و تاریخ کتابت اهمیتی ویژه دارند و از ارکان اصلی انتقال دانشها و علوم به روزگار ما به شمار میروند.

در کتابخانه ها، معمولاً کارشناسان کتاب با آگاهی از هدف و خطمشی کتابخانه و توجه به نوع استفاده کننده از مجموعه  کتابخانه و با تبادل نظر اشخاص صاحبنظر و بهره گیری از کتابشناسیها و کتابنامه های برگزیده و نقد و بررسیهای کتابهای تازه چاپ که در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، آگهی و معرفی می شوند و یا به صورت مجموعه هایی گردآوری ودر دسترس قرار میگیرند به امر انتخاب و سفارش کتاب وسایر منابع مطالعه می پردازند و معمولاً منابع مورد نیاز کتابخانه را از نظر صحبت محتوا و سازندگی مطالب و دارا بودن اطلاعات سودمند مورد توجه قرار می دهند.

شخصیت و اعتبار مؤلف یا مترجم و ناشر نیز مسؤولان را در انتخاب و سفارش کتاب یاری می دهد. به عبارت دیگر، کتابداران و اطلاع رسانان، تقسیم بندی آثار ناشران و نویسندگان را از لحاظ جنبههای ظاهری و مادی کتاب و همچنین از نظر محتوایی و پی بردن به سیاست، برنامه، مشی و حوزه و محدوده  فعالیت، ارزیابی میکنند و ناشران و نویسندگان و مترجمان را نیز باواسطه یابی واسطه و از روی اعتبار علمی و اخلاقی و کمیت و کیفیت آثاری که نشر می دهند شناسایی و درباره  آنها داوری میکنند و سرانجام، مواد خواندنی لازم را با لحاظ قرار دادن به طور کلی کتابخانه، شامل مجموعه ای از کتابها، نشریات، و دیگر شکلهای مدون بشری مثل میکروفیش، اسلاید، و رایانه است که به منظور استفاده  مراجعه کنندگان مرتب شده و در ساختمانی که نشانه  اعتلای فکر بشر از طریق دانش آموزی است به حرمت نگهداری می شود. و به تناسب هدف و وظیفه ای که دارد به چند نوع تقسیم می شود که عمده ترین آن عبارت است از: آموزشگاهی، دانشگاهی (دانشکده ای، مرکزی)، تخصصی، ملی، عمومی وارشیو۔