سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ژاله عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

در سالهای کنونی که تحولات نمایانی در نظریه ها و عملکرد مدیریت د رجهان پدید آمده اندیشه های تازه ای برای هدایت و کارگردانی کارآمدتر فعالیتهای سازمانی مطرح شده است مدیریت مشارکت جو که براساس فرضهای استوار ارزشی و علمی و نتایج و شواهد قطعی تجربی استوار است یکی از اندیشه های تازه است که در بیست سال گذشته در نظامهای بزرگ صنعتی و بازرگانی به کار گرفته شده است.