سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امراللهی – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک وپژوهشکده پرتوفرایند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی حبیبی – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک وپژوهشکده پرتوفرایند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی عطاران – گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در مدل لی برای فرمولبندی عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی وقتی جبهه شوک به محور دستگاه برخورد می کند، جبهه شوک انعکـاس یافتـه ای بـه سـمت خارج ایجاد می شود و پیستون مغناطیسی که همچنان به سمت محور دستگاه در حال حرکت است، با جبهه شوک برخورد می کند . در این مدل فرض مـی شود که فشار بطور یکنواخت از جبهه شوک به لایه جریان منتقل شده و از اغتشاشات فشار در ستون پینچ چگال صرفنظر می شـود . در ایـن مقالـه ازنتـایج تحلیلی دستگاه پلاسمای کانونی از نوع مدر که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر درحال ساخت است )) ۳۶ µ f,110nH ، ) ۱۶kV استفاده نموده و با اسـتفاده از معادلات MHD اغتشاش فشار بین دو الکترود دستگاه تحلیل شده و علاوه بر آن کاربری این دستگاه به عنوان سیستم مو لد نیروی پیشران مـورد مطالعـه قرار گرفته است