سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر دانشفر – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
رضا فرهی مقدم – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در این کار لیزر هیبرید گازکربنیک و اثر حضور مونوکسیدکربن تولید شده در محیط فعال به صورت تئوری مطالعه می شود . یک مدل هفت ترازی ارائه گردیده است . در این مدل علاوه بر تغییرات زمانی، تغییرات مکانی بررسی شده است . مدل شامل پنج تراز ارتعاشی دی اکسیدکربن، اولین تراز برانگیخته ی نیتروژن و اولین تراز ارتعاشی مونوکسیدکربن است . لیزر هیبرید در دو حالت زیرآستانه و بالای آستانه مطالعه می شود . همچنین برای مقایسه حالت دیگری که حالت تزریق ( تزریق درونی ) می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . رفتار خروجی لیزر در هر دو حالت هیبرید وتزریق در توافق خوبی با نتایج آزمایش کارهای قبلی است .