سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلیل راشدمحصل – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدمهدی دانائی – دانشگاه امام حسین ع
حسن تیموری – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ابتدا روشهای تحلیلی مدل سازی محفظه های روزنه دار مقایسه و قابلیت نفوذ میدان در فرکانسهای مختلف به درون این ساختارها بررسی می شود.میزان نفوذ میدان الکتریکی با تغییر روزنه در نقاط مختلف سطح محفظه بدست آمده است. همچنین اثر تغییر ابعاد روزنه روی میدان داخل محفظه با بررسیSE) Shielding effectiveness تعیین گردیده است. هر دو حالت عمودی و افقی برای روزنه ها با ابعاد مختلف در نظر گرفته شده و بررسی آنها به روشMode-matching صورت پذیرفته است. مزیت این روش، قابلیت استفاده آن در تحلیل مواردی است که روزنه دارای موقعیت دلخواه و نا متقارن بر سطح محفظه باشد .همچنین دراین روش امکان در نظر گرفتن پلاریزاسیون های مختلف و زاویه تابش های مختلف برای امواج تابش یافته به روزنه نیز وجود دارد. در پایان نتیجه آزمایش در یکی از حالتهای یاد شده با نتایج نظری بدست آمده مقایسه شده است