سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین موسوی محمدی – کارشناس ارشد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مک
غلامحسین لیاقت – استاد – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مکانیک
سجاد صیفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مکانیک
سیدمحسن میردامادی – مربی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

چکیده:

در مقاله حاضر، یک روش تحلیلی جدید برای پی ش بینی عمق نفوذ ، سرعت و زاویه حرکت در طول زمان فرآیند نفوذ پرتابه صلب با دماغه کروی که ب ه صورت مایل با اهداف فلزی برخورد می ک ند، ارائه شد ه است . در این روش، فرآیند نفوذ پرتابه در سه مرحله ورود، عبور و خروج مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مراحل اول و دوم این فرآیند مبتنی بر روش انبساط حفره کروی می باشد و مرحله خروج پرتابه از هدف با شکست پلاگینگ مدلسازی می گردد . این روش قابلیت تحلیل نفوذ در اهداف نیمه بینهایت و همچنینبررسی برخوردهای عمودی را نیز دارا می باشد . از ویژگیهای این روش، تحلیل جزئیات مرحله ورود پرتابه و بررسی خروج آن در یک مرحله جداگانه می باشد . متغیر بودن ضریب اصطکاک، با تغییرات سرعت در مسیر حرکت پرتابه از دیگر مزایای این روش است . همچنین فرآیند نفوذ مایل پرتابه با استفاده از کد المان محدود ANSYS/LS-DYNA مدلسازی شده است . مقایسه نتایج حاصل از روش تحلیلی و عددی، با نتایج تحقیقات تجربی و
تحلیلی دیگر محققین، تطابق مطلوبی را نشان می دهد .