سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید ملکی جیرسرایی – آزمایشگاه فیزیک آماری، اکول نرمال (ENS,lPS)، پاریس، فرانسه و آزمایشگاه سیست
آنکه لیندنر – LMDH-PMH، اکول فیزیک و شیمی، پاریس و فرانسه
شاهین روحانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
بن دانیل – آزمایشگاه فیزیک آماری، اکول نرمال (ENS,lPS)، پاریس، فرانسه و انستیتو واندرو

چکیده:

در این مقاله ناپایداری سافمن- تیلور را برای سیالات تنش بازده در شارش از میان سلول های هل- شاو بررسی کردیم. معادله دارسی را برای اینگونه سیالات به طور ویژه مورد مطالعه قرار دادیم. نقشهای انگشتی را برای سیالات تنش بازده در سلول هل- شاو خطی به طور تجربی مطالعه کردیم، نتایج تطابق نسبتا خوبی با پیش بینی های نظری داشت. به عنوان پیامدی از تنش بازدهی، طول موج رشد بیشینه ناپایداری حتی در سرعت های نزذیک به صفر هم محدود است. ما همچنین سه رژیم در الگوی نقشهای انگشتی، هم در سلول های مستطیلی و هم دایره ای مشاهده کردیم.