سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا امینی – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در این مطالعه به بررسی نقش مراکز کاریابی در بازار کار می پردازیم. بطور کلی، مراکز کاریابی از یک طرف، از طریق پیدا کردن بهترین فرصت خالی شغلی برای فرد بیکار و از طرف دیگر، از طریق پیدا کردن بهترین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان به لحاظ خصوصیات تخصصی و شخصی نقش واسطه ای مهمی در بازار کار دارند. مراکز کاریابی هم بر عرضه نیروی کار و هم بر تقاضای کار تاثیر گذار می باشند، مراکز کاریابی می توانند بر جریان عرضه متقاضیان شغل بیفزایند. در حالتی که افراد بیکار ثبت نام شده در مراکز کاریابی تخصص و مهارت مورد نیاز کارفرما را ندارند و کارفرما نیاز مبرم و سریع به چنین نیروهایی دارد، مراکز کاریابی سعی می کنند نیروی کار مورد نیاز را از جاهای دیگر تامین کنند.