سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین مرادی – بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در حال حاضر که در اواسط عصر اطلاعات هستیم، از یک طرف حجم زیاد اطلاعات ما را آزار می دهد و از طرف دیگر با فقدان دانش مواجه هستیم. پورتالهای سازمانی نوعی از سیستمهای اطلاعاتی هستند که به عنوان پادزهر این مشکلات مطرح هستند و معمولاً ابزار اصلی مدیریت دانایی نامیده می شوند. اگرچه پورتال های سازمانی، یک محیط کار قدرتمند برای اشتراک اطلاعات فراهم می کنند تا سازمان ها با کمک آن به ایجاد، ذخیره سازی، توزیع و استفاده از دانش بپردازند، اما این تکنولوژی به تنهایی سایر جنبه های مدیریت دانایی شامل چالش های سازمانی، انسانی و رفتاری را برآورده نمی کند. با توجه به این مساله، این مقاله، بعد از مرور قابلیت های پورتالهای سازمانی و مفاهیم مدیریت دانایی، به ارتباط تکنیکی و استراتژیک آنها می پردازد و سپس بیان می کند که پورتال های سازمانی تنها مولفه فناوری مدیریت دانایی را پوشش می دهند و نباید آن ها را با مدیریت دانایی اشتباه گرفت. آنچه برای موفقیت مدیریت دانایی در یک سازمان ضروری است، تنها فناوری نیست، بلکه فرهنگ اشتراک دانش، سیاستهای اشتراک دانش، فرایندهای سازمانی، نحوه ارزیابی کارایی و تطابق استراتژیهای مدیریت دانایی با استراتژیهای اصلی سازمان است.