سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی نیک – دانشگاه صنعتی شریف
علی بنایی –

چکیده:

نویز فاز در دو نوسانساز تحت تزریق متقابل با استفاده از روش تابع توصیفی تحلیل می شود و نویز فاز پس از قفل نوسانسازها بر حسب نویز فاز نوسان آزاد آنها محاسبه می گردد. اثر پارامترهایی چون پهنای باند قفل و فاز ضریب تزویج بر روی نویز فاز پس از قفل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عملی ارائه می شوند. سپس با استفاده از فرایند تزریق متقابل روش جدیدی برای اندازه گیری نویز فاز نوسان آزاد نوسانسازها ارایه می گردد. با ارئه نتایج عملی نشان داده می شود که با این روش می توان نویز فاز نوسان آزاد نوسانسازها را اندازه گرفت. در نهایت این روش با روشهای مرسوم مورد مقایسه قرار می گیرد.