سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاهی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن قاسمی – استادیار وعضو هیئت علمی
علی محمد میرجلیلی –

چکیده:

یکی از نکات در زمینه طراحی وسایلی که در داخل آب حرکت می کنند اینست که شکل بدنه وسیله مورد نظر را به گونه ای انتخاب کنیم که دارای کمترین مقاومت باشد. سیستم رانش یک وسیله زیر سطحی بدون سرنشین متشکل از موتور، پروانه و بدنه وسیله می باشد. دقت در طراحی سه عامل بالا، در کاهش انرژی مصرفی و افزایش راندمان (افزایش سرعت یا برد وسیله مورد نظر) نقش مهمی خواهد داشت. در این پروژه هدف ما طرا حی بهینه یک سیستم زیر آبی نیست. بلکه با توجه به اینکه یک وسیله مشخص مورد تحقیق بوده است. سعی نموده ایم که فرم بدمه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از ضرایب هیدرودینامیکی یک وسیله زیر آبی ، تنها به ضرایب پسا (آلفا – Cd) و برآ (آلفا – CL) در زوایای حمله مختلف که نقش موثری در مصرف انرژی دارند بپردازیم. در این تحقیق از روش حل عددی و بهره گیری از نرم افزارهای FLUEN T , GAMBIT استفاده گردیده است.