سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر شکوهی دولت آبادی – شرکت صنایع ریلی ایران خودرو
حسن صیادی –

چکیده:

بستر حرکت خودروهای ریلی در هر کشور، خطوط راه آهن موجود در آن کشور می باشد. با توجه به انتقال نیروهای تماسی از طریق ریل به واگن، شرایط و هندسه خطوط راه آهن می تواند نقش تعیین کننده ای در رفتار و پاسخ دینامیکی ترن داشته باشند. در این مقاله با درنظر گرفتن شرایط خط قدیم تهران- قم به عنوان بستر حرکت، معادلات دینامیکی حرکت یک چرخ- محور شبیه سازی شده و نتایج با حالت حرکت بر روی ریلهای نو مقایسه شده است. نتایج بدست آمده تاثیر بسیار زیاد شرایط خط در مقدار نیروهای تماسی را نشان می دهد به طوری که در نظر نگرفتن شرایط واقعی هندسی و سایش در خطوط بهره برداری، می تواند خطای بسیار زیادی را در محاسبه نیروهای تماسی و به تبع آن در طراحی محصول ایجاد نماید.