سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بخشی – عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – واحد گلبهار
مقدسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این تحقیق روش سنتی تحلیل هارمونیک برای بررسی نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز بکار رفته است . آمار مورد استفاده شامل قیمت عمده فروشی ماهانه سیب زمینی و پیاز در میدان بار مرکزی شهر تهران طی یک دوره ۹۵ ماهه ( از شهریور ۱۳۷۷ تا تیرماه (۱۳۸۵ می باشد . نتایج نشان می دهد که قیمت عمده فروشی سیب زمینی دارای سیکلهای ۵ ، ۹ و ۱۵ ماهه می باشد . در حالیکه قیمت عمده فروشی محصول پیاز سیکلهای ۲ ، ۳ ، ۱۲ و ۱۸ ماهه را نشان می دهد . در مورد قیمت عمده فروشی هر دو محصول سیب زمینی و پیاز حداکثر مقدار قیمت در اوایل
فروردین ماه ( شروع سیکل ) و کمترین مقدار در حدود شهریورماه می باشد