سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح الله کاظمی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست – گرایش اقتصاد محیط زیست ( کارشناس HSE )

چکیده:

هدف اصلی پژوهش شناخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی مصرف سوخت فسیلی در بخش حمل ونقل که باعث آلودگی هوا و تأثیر بر سلامت و محیط زیست انسانی می شود و بررسی منافع اقتصادی مترو از نظر کاهش مصرف سوخت و منافع دیگری که به عنوان یک سیستم جایگزین حمل ونقل شهری دارد، می باشد که در نهایت به محاسبه هزینه – فایده گسترش خطوط مترو در تهران پرداخته شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به هزینه های اجتماعی بسیار زیاد دیگر وسایل حمل ونقل در شهر تهران می توان سامانه مترو را با توجه به منافعی که در کاهش مصرف سوخت،کاهش زمان سفر و کاهش هزینه خسارت ناشی از مصرف سوخت دارد به عنوان یک گزینه پاک که در راستای حمل ونقل عمومی پایدار حرکت می کند معرفی کرد که نسبت فایده به هزینه گسترش آن بیش از یک بوده و دارای منافع اقتصادی برای جامعه می باشد.