سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی میکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ، دانشگاه صنعتی امیرک
حسن قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا توزیع فشار وارده بر کف یک نوع شناور تندرو (از نوع پروازی) در حرکت با سرعت ثابت در آب آرام با استفاده از روش المان مرزی محاسبه شده و پس از مدلسازی المان محدود کف شناور، استحکام سازه ای آن در اثر حرکت در آب بر اساس مقادیر فشار بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است.