سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف ستارزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
عباس نیکی ملکی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
بهمن سلیمانی – اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
ایرج عبداللهی فرد – اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

چین های ناشی از گسترش گسل (fault- propagation folds) و بسیاری از چین های جدایشی (detachment folds) را می توان به طریق هندسی و با استفاده از مدلهای هندسی مختلف، توصیف نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یکی از این مدلهای هندسی که روش مفیدی را برای ترسیم مقاطع ساحتمانی ترازمند در سامانه های چین – راندگی جدایشی عرصه می کند، برای توصیف و تحلیل تاقدیس آسماری در کمربند چین – راندگی زاگرس استفاده شده است.