سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه دریکوند – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تبریز
علی یساقی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله تحلیل هندسی تاقدیس زنگول که در شرق شهرستان کوهدشت، در ناحیه لرستان زاگرس چین خورده- رانده قرار دارد صورت گرفته تا بر اساس آن بستگی گروه دهرم آن برآورد گردد. از آنجا که داده های زیرسطحی به جهت تحلیل هندسه تاقدیس در افق دهرم آن در دسترس نمی باشد، هندسه تاقدیس در این افق بر اساس تحلیل هندسی افق های سطحی آن و با استقاده از برداشت های صورت گرفتهدر سه پیمایش ساختاری عمود بر محور آن صورت گرفته است. تحلیل هندسی و جنبشی ریزچین های همراه تقدیس نشان داد که هندسه این چینها در هسته جناغی و در بالاترین سطح چین باز می باشد. چین هندسه ای که شبیه هندسه چین های جدایشی است بوسیله آزمون هندسی و بر اساس میزان کوتاه شگی تاقدیس زنگول نیز تحلیل گردیده است.بر همین مبنا سازند گرو به عنوان سطح جدایش عامل هندسه جدایشی چین در افق دهرم معرفی گردیده است. این افق همچنین به عنوان سطح جدایش میانی در منطقه لرستانی که کنترل کننده سبک هندسه ساختارهای عمقی نفتی می باشد معرفی گردیده است. با توجه به مقدار بستگی برآوارد شده تاقدیس زنگول به عنوان یک ساختار مناسب نفتی جهت پی جوئی های اکتشافی در افق دهرم آن برآورد می گردد.