سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

مقایسه عناصر ساختاری از نظر هندسیجنبشی در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند نشان دهنده هماهنگی ساختارها و نیز کرونولوژیعناصر ساختاری بوجود آمده در تکوین فرایند کوهزادی رشته کوه باقران می باشد. برگه های راندگی در دامنه شمالی این رشته کوه با موقعیت N80-90W از اصلی ترین عناصر ساختاری در فرگشت این کوهزاد محسوب میشوند. یک سری از برگواره های موجود در متافلیش های کرتاسه فوقانی از نظر هندسی هماهنگ با برگه های راندگی فوق الذکر بوده که نشان دهنده فرایند دگرگونی حرکتی همزمان با فرارانش قطعات سنگ کره اقیانوسی بر لبه قاره ای در طی فرایند بسته شدن باریکه اقیانوسی جنوب بیرجند (کرتاسه فوقانی) می باشد. جهت رانش برگه های راندگی به سمت جنوب – جنوب باختر اندازه گیری شده که عمود بر محور کنینک باندهای همراه با برگواره های نسل اول متافلیش ها نیز می باشد. شواهد بدست آمده از نقشه های هوا مغناطیس در جنوب بیرجند بیانگر نا بر جا بودن قطعات سنگ کره اقیانوسی بر روی پوسته قاره ای بوده که مطالعات هندسی برگه های راندگی و برگواره ها نشان دهنده جنبش این قطعات به سوی جنوب – جنوب باختر بر روی پوسته قاره ای (سنگهای آذر آواری) است.