سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قاجارنیا – کارشناس ارشد مشاور یکم
سیدمحمودرضا بهبهانی – استادیار گروه آبیاری پردیس ابوریحان

چکیده:

احداث گوره از جمله روش های سازه ای کنترل سیل در سیلابدست می باشد. به دلیل وجود احتمال تخریب و شکست سازه و خسارات فراوان و یا عدم بهره برداری کامل از آن در طول عمر مفید سازه، طراحی صحیح با محوریت اقتصادی بودن طرح ها جهت تعیین سیلاب طراحی بهینه ضروری است.د در این تحقیق بهه اهمیت روش تحلیل هیدراکونومیک سیلاب طراحی برای سازه گوره با مطالعه موردی بر روی رودخانه کاجو در منطقه سیستانمی پردازد. با ورود مشخصات مرفوژیکی رودخانه به مدل هیدرولیکی Hec-RAS و تحلیل آن، نتایج مدل برای نمایش بهتر به محیط Hec-GeoRAS بازگردانده شده و پهنه سیل برای دوره بازگشت متفاوت محاسبه گردید. از طرفی پهنه سیل در حالی که گوره ها بر روی انها احداث گردیده اند بدست آمده و همچنین میزان هزینه ساخت گوره ها برای پهنه های متفاوت مشخص شده. تحلیل هیدرواونومیک با استفاده از قوانین و روابط ریسک و مقایسه هزینه اجرای گوره و خسارت وارده با و بدون اجرای این سازهانجامشد. نتایج این تحلیل سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ سال را برای طراحی سازه گوره پیشنهاد کرد.