سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صیادی – استادیار
علی شریفی قزوینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به شش درجه آزادی سکوی شناور و موج غیر قابل پیش بینی دریا می توان موقعیت ناپاردار و غیر خطی برای آن حاصل شد. بامدلسازی نیروی حاصل از امواج توسط معادله موریسون و در نظر گرفتن ضرایب ناشی از سرعتوشتاب و ذرات آب، درمعادله هیدرودینامیکی به بررسی پاسخ بررسی نیمه مغروق در قبال موج محرک پرداخته شده است. تحلیل در موضع فرکانسی انجام شده و بر اساس عملگر دامنه پاسخ (RAO) می باشد. با محاسبه عملگر دامنه پاسخ و بهره گیری از طیف موج، پاسخ سکو در هر کدام از شش درجه آزادی بدست می آید.