سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عفت زمانی – کارشناس شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
سیدمجتبی موسوی –

چکیده:

امروزه با پیشرفتهای گسترده در علوم مختلف بویژه علم هیدرولیک و کشف تئوری های جدید که معادلات حاکم بر پدیده های مختلف را به خوبی بیان می کند لزوم استفاده از برنامه های رایانه ای بیشتر آشکار می شود و به طور کلی هدف از انجام مطالعات هیدرولیک انتخآب یک مدل ریاضی است به گونه ای که نتایج حاصل از آن بیانگر رفتار رودخانه بوده و توانایی پیش بینی رفتار رودخانه در شرایط مختلف را داشته باشد. مدل HEC-RAS برای محاسبات هیدرولیکی جریان یک بعدی در یک شبکه کامل از رودخانه ها و کانالها طراحی شده است. با توجه به ظرفیت و شرایط رودخانه ی یتیم گوجان سعی شده است به منظور تحلیل هیدرولیکی این رودخانه از اطلاعاتی همچون ضریب زبری مانینگ – مقاطع عرضی رودخانه – و شرایط مرزی در بالا دست و پایین دست نیاز است . این مدل به منظور تجزیه و تحلیل جریان و تعیین حریم و بستر قسمتهایی از رودخانه انتخآب گردیده است.