سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن ، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساحره کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
امیر ترابی معصومی – مهندس معدن

چکیده:

جریان سیالات به داخل حفریات زیرزمینی ، از جنبه های مختلف عمرانی، انرژی و زیست محیطی قابل توجه است. جریان آب نه تنها از نظر پایداری مشکل زا است بلکه از نظر زیست محیطی می تواند انتقال مواد آلوده را در پی داشته باشد . ناپیوستگی ها که ضعیف ترین بخش توده سنگ را تشکیل می دهند، مسیرهای اصلی جریان سیال را بوجود می آورند و تأثیر قابل توجهی بر رفتار مکانیکی، هیدرولیکی و هیدرومکا نیکی توده سنگ دارند. در این مقاله بمنظور تحلیل هیدرولیکی و هیدرومکانیکی جریان آب در توده سنگ های درزدارِ اطراف تونل ، روش عددی المان مجزا مورد استفاده قرار گرف ت . نتایج نشان می دهد که، نخست الگوی توزیع جریان در داخل توده سنگ اطراف تونل به الگوی درزداری و ارت باط درزها به یکدیگر بستگی دارد ، دوم اینکه جریان آب درون توده سنگ ، با افزایش عمق و بیشتر شدن تمرکز تنش، کاهش می یابد، و در نهایت نرخ جریان آب در تحلیل های هیدرولیکی بیشتر از تحلیل های هیدرومکانیکی است.