سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، دانشکده مهندسی کش
کورش رضانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع د

چکیده:

سکو های اسپار یکی از انواع سکو های تطبیقی ۳ شناور می باشند که برای حفاری و استخراج نفت و انجام فرآیند روی آن و در نهایت ذخیره سازی نفت در آبهای عمیق تا عمق ۳۵۰۰ متری استفاده می شوند . بسیاری از شرکت های نفتی از آن به عنوان نسل جدید سکو های نفتی نام می برند . سکوی اسپار نوع کلاسیک ۴ شامل یک سیلندر عمودی است که درآب شناور می باشد .
این سیلندر اثر امواج را دمپ نموده و از پایداری مناسبی در برابر نیروهای محیطی برخوردار است . در این تحقیق، تحلیل هیدرودینامیکی این نوع سکو تحت اثر امواج نامنظم دریا در حوزه زمان صورت پذیرفته است . به منظور استخراج معادلات تعادل سکو، نیروهای وارد بر سکو بر اساس تئوری موج خطی و به صورت حل تحلیلی محاسبه شده است و به جهت اختصار، تنها نتایج حاصل از حل تحلیلی ارائه گردیده است . در این مقاله مهارهای سکو، بصورت مهارهای کتنری ۵ مدل سازی شده و روش برآورد نیروی آن جهت تحلیل های مهندسی پیشنهاد شده است . با توجه به تقارن سکو حرکت آن در سه درجه آزادی هیو، پیچ و سرج مدل سازی شده است . معادلات تعادل دینامیکی سکو در حوزه زمان توسط روش عددی تفاضل محدود مرکزیحل گردیده اند . در پایان پاسخ دینامیکی سکوی نمونه در برابر امواج نامنظم در حوزه زمان ارائه شده است .