سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – دانشیار آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا محمدعلیها – دانشجوی دکتری مکانیک آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک
اسماعیل پورسعیدی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

عوامل متعددی می توانند باعث واماندگی مکانیکی در سیستمهای توربین- کمپرسور نیروگاههای بخار شوند. به عنوان یکی از مثالهای عملی شفت کمپرسور در یکی از واحدهای نیروگاهی در حین کار دچار شکستگی فاجعه آمیز و ناگهانی شد. احتمال شروع شکست در مقاطع مختلفی از شفت وجود داشت. لذا با استفاده از نرم افزار ABAQUS مدل اجزاء محدود کل سیستم توربین – کمپرسور مذکور با توجه به بارگذاری های اعمالی ، مورد تحلیل تنش قرار گرفت. نتایج تحلیلهای اجزاء محدود پیشنهاد می نماید که علت اصلی شکست شفت می تواند بواسطة شکستن پیچهای متصل کنندة تورک تیوب و کمپرسور بوده باشد.