سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی فکور – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش‌های موجود در محاسبه مقدار میانگین مربعی (RMS) تنش وان‌مایزز بر روی سازه‌های تحت ارتعاشات تصادفی، به تحلیل واماندگی پایه شتاب سنج نصب شده در یک ماهواره نمونه در اثر بارهای لحظه پرتاب پرداخته می‌شود. مقادیر RMS تنش وان‌مایزز محاسبه شده بر روی این سازه در ابتدا با استفاده از معیار واماندگیمورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله از این معیار، نیاز به تحلیل واماندگی بصورت دقیق‌تر را بر روی سازه پیشنهاد می‌دهد. لذا در مرحله بعد با انجام محاسبات دقیق‌تر منحنی توزیع احتمال تنش وان‌مایزز رسم شده و احتمال واماندگی سازه تحت شرایط مذکور با استفاده از این منحنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.