سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام الدین باقری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، شرکت ایران خو
جهانیار بامداد صوفی – دکتری مدیریت صنعتی، استادیار و مدیر گروه صنعتی دانشگاه علامه طباطبای
الهه سادات رضوی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

چکیده:

تحلیل وضعیت رقابتی شرکت ملی گاز ایران در بازار های LNG کشور چین، نیازمند بهره گیری از ابزار متفاوتی چون مصاحبه هدایت شده، پرسشنامه، کتب و اسناد و مدارک(سایت ها و روزنامه ها) بوده است. که جهت بررسی شدت رقابت رقبا در بازار LNG چین، استفاده از مدل الماس گونه پنج نیروی رقابتی پورتر به عنوان مدلی کارا مورد توجه پژوهشگران بوده است. از طرفی پژوهشگران به بررسی توانایی بین المللی شدن شرکت ملی گاز ایران در حوزهLNG، با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک، به تحلیل تک تک عوامل خرد و کلان اثر گذار بر محیط بیرونی و درونی شرکت ملی گاز ایران براساس مدل تحلیلی PESTEL پرداخته اند. تا این که از طریق استفاده از مدل نوع شناسی سه گانه پورتر بهترین سیاست ورود به بازار KNG چین را انتخاب و بهترین روش بین المللی شدن را انتخاب نماییم. که پس از جمع آوری ۲۲ فقره مصاحبه و پرسشنامه از مدیران ارشد و کارشناسان خبره LNG در کل کشور به همراه اطلاعات و آمار بدست آمده از سایت ها و منابع اطلاعات، نتایج ذیل حاصل آمد. که بر مبنای نوع شناسی سه گانه پورتر، بکارگیری استراتژی رهبری هزینه به همراه استراتژی تمایز در سیستم های حمل و نقل و کانال های توزیع، مناسب ترین استراتژی جهت نفوذ در بازار LNG کشور چین است. و در ضمن استراتژی صادرات مستقیم نیز مناسب ترین روش بین المللی شدن شرکت ملی گاز ایران است.