سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم مظاهری – استاد
امیر توکلی کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید احسان صدر –

چکیده:

در این مقاله با توجه به اطلاعات قابل دست یابی، تحلیلی از محیط صنعت پرنده های بدون سرنشین ارائه
می شود. در این تحلیل از یک سو تصویری از میزان جذابیت این صنعت برای ورود بخش خصوصی به آن
و تحلیل تفکیکی صنعت این تصویر شفاف تر SWOT ، ترسیم شده و از سوی دیگر با بهره گیری از تحلیل پورتر
شده و با نگاهی راهبردی عوامل موفقیت در این مسیر شناسایی گردیده اند. در روند این بررسی، میزان نفوذ این
صنعت به بازار حمل و نقل هوایی نیز بررسی شده است. لازم به ذکر است که در این نوشتار، نگاه موردی
خاصی به یک شرکت نشده، بلکه کل محیط این صنعت مورد توجه قرار گرفته است.