سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد صادقی نژاد – مهندس هوافضا، مرکز طراحی هواگرد، صنایع هواپیماسازی ایران، شاهین شهر
علی مظفری – دکتر هوافضا، استادیار دانشکده هوافضا ،گروه سازه، دانشکده هوافضا، دا

چکیده:

ترکیب شگردهای متداول و مقرر ارزیابی ایمنی و پایایی در فرآیند طراحی اولیه موجب افزایش سرعت طراحی، کاهش عدم تطابق ها با مقررات و بازنگری و ارزیابی آسان و دقیق تر در پایان مرحله طراحی اولیه توسط مهندسین تصدیق تطابق و انجام فعالیت های ششگانه پشتیبانی طراحی و توسعه سامانه می گردد. در بهای بار و خدمت هواپیمای با کابین تحت فشار نمونه مناسبی برای نمایش و اثبات طراحی و توسعه و اثبات آن مطابق بند ۲۵٫۱۳۰۹ است. زیرا که محل برخورد سامانه های متنوع از مکانیزم و کنترل فشار کابین و سازه است. در بخش ۲۵ مقررات هوایی بند مذکور مهمترین بند مرتبط با طراحی و توسعه سامانه ها محسوب می گردد. این مقاله معرفی روش ترکیبی طراحی اولیه مجموعه درب بار و خدمت نوع I به بیرون باز شونده لولایی و اضطراری برای ایمنی و پایایی برابر مقررات بخش ۲۵ هواپیمای مسافربری با کابین تحت فشار می باشد. دو شگرد متداول و مورد انتظار مقام صلاحیت پرواز، تحلیل و ارزیابی نقص و مخاطرات آن به کار گرفته شده و ملاحظات طراحی برای تأمین پایایی مقصود ارائه شده است. این فعالیت پیشنیاز انجام مرحله طراحی مفصل و ارائه راه های مطابقت (MOC) به مقام صلاحیت دار است. ابتدا جدول تحلیل مخاطره نقص و سپس شگرد تحلیل منطقی درخت نقص ارائه گردیده است. مطابق بندهای مقررات ۲۵٫۱۳۰۹ و ۲۵٫۷۸۳ و ۲۵٫۸۰۳ بخشنامه های مشورتی برای اثبات مستند ارجاع گردیده است.