سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس- گروه مهندسی کامپیوتر
سید مرتضی بابامیر – دانشگاه کاشان- گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

معماری نرم افزار نوعا وظیفه جداگانه ای است که نیاز به نوع متفاوتی از دانش، مهارت و ابزار نسبت به آنچه که به طور معمول تحت عنوان طراحی کلی انجام می شود. دارد. طراحی معماری نرم افزار، که یک مرحله مهم در ایجاد سیستم های بزرگ و پیچیده نرم افزاری است، می تواند اساسی را برای ایجاد خط تولید نرم افزار فراهم سازد تا چندین نرم افزار با کاربری مختلف با اتکا بر یک معماری پایه ایجاد شوند. سه دیدگاه عمده در طراحی معماری نرم افزار مطرح است که مورد چالش جدی است. هدف از این تحقیق ارزیابی این سه دیدگاه و متدهای مبتنی بر آنها و سپس توصیه دیدگاه برتر است.