سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود مصطفی توفیق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
محمدعلی نصیری – سرپرست امور مهندسی

چکیده:

برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز لوکوموتیو برقی با تغذیه AC معمولا" از سه نوع سیستم تغذیه : ساده(SF) ، BT(بوستر ترانسفورمر) و AT(Auto transformer) استفاده می شود. از مزایای سیستم AT نسبت بهسیستمهای دیگر کاهش اثرات القاییناشی ازجریانشبکه بالا سری و جریان نشتی ریل روی تجهیزات مخابراتی مجاور ، کاهش امپدانس موثر و کاهش افت ولتاژ در طول خط می باشد . این مزیت
به ما اجازه میدهد که فاصله پستها را تا دو الی سه برابر سیستمهای دیگر در نظر بگیریم که با توجه به بالا
بودن هزینه احداث پست در اقتصادی بودن این سیستم تاثیر زیادی دارد.‌]۴[
ما در این مقاله ضمن مدلسازیخط برقی AT ، رفتار الکتریکی آنرا با کمک نرم افزار مطلب تحلیل خواهیم کرد. و در پایان ضمن حل یک مثال واقعی از خط تغذیه برقی باسیستم BT،نتایج شبی سازی نشان خواهد داد که اگر سیستم تغذیه خط مذکور بصورت AT باشد،افت ولتاژ خط و ولتاژ ریل بهحد بسیار مطلوبی کاهش خواهد یافت .