سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
محمدباقر اسدی کیاپی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق

چکیده:

مساله انتقال توان از طریق یک شبکه انتقال واسط (ترانزیت توان) در فضای رقابتی صنعت برق بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است . در ساختار جدید صنعت برق ، مبادله انرژی بین بازارهای مختلف برق که بر اساس معادلات اقتصادی بازار اتفاق می افتد ، به طور برنامه ریزی شده و حتی غیر برنامه ریزی شده از طریق ترانزیت توان در شبکه های انتقال انجام می شود . از اینرو برای شبکه های انتقال ، محاسبه ظرفیت ترانزیتی در راستاهای مختلف شبکه و مطالعات مختلفی که بایستی در این زمینه صورت گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله ضمن تحلیل مساله ترانزیت توان ، یک راه حل برپایه الگوریتم ژنتیک جهت محاسبه ظرفیت ترانزیتی ارائه می شود . انعطاف پذیری الگوریتم ژنتیک این امکان را فراهم می آورد که فرمول بندی های مختلفی از مساله انجام شده و مورد مطالعه قرار گیرند . به منظور بررسی کارایی روش ، ترانزیت توان در یک شبکه انتقال واقعی طی چند مثال بررسی می گردد .