سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توکل پاکیزه – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نصرت ا… گرانپایه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدصادق ابریشمیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله تحلیل و بررسی انتشار پالس در تزویج کننده های نوری تیغه عایقی را با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان ) ) TD-BPM برای اولین بار ارائه می کند . در این مقاله TD-BPM در کنار تفاضل محدود ) ) FD با شمای تعمیم یافته داگلاس ) ) GD به عنوان یک روش مؤثر و سریع جهت بررسی انتشار پالس نوری در ساختار تزویج کننده های نوری معرفی می شود .