سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر تهرانی – کارشناس برنامه ریزی تلفیقی نفت

چکیده:

گاز طبیعی به عنوان سوختی مناسب که از مزایای و ویژگی های خاصی برخوردار است نقش روز افزونی در تامین انرژی کشور عهده دار می باشد .
رشد سهم گاز در سبد انرژی کشور از ۳/۵ میلیارد متر مکعب در سال ۱۳۵۸ به ۴۴ متر مکعب در پایان سال ۱۳۷۵ رسیده است . لذا نقش کمی و کیفی گاز در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور در حال گسترش می باشد . بنابراین با توجه به موضوع تعرفه های گاز مهم به نظر می رسد . در حال حاضر بیش از چهار میلیون خانوار و تعداد بسیاری از صنایع و نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده می نمایند . هدف مقاله آن است که ضمن بررسی اصول و روشهای حاکم بر تعرفه ها و شناسایی عوامل موثر بر آن، تعرفه های موجود گاز اعم از گاز بهاء، حق اشتراک و آبونمان را به طور تحلیلی بررسی و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی نماید