سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید مرادی – استادیار دانشکدة فنی ، دانشگاه تهران
رضا مهاجر ایروانلو – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، شرکت ساختمانی کوا

چکیده:

در سالهای اخیر با وجود افزایش عملیات ساختمانی مانند ؛ برج سازی ، ایستگاههای مترو و … شاهد اجرای غیر اصولی عملیات گودبرداری و سازة نگهبان بوده ایم، چنانچه در بعضی موارد اجرای غیر صحیح سازة نگهبان و مراحل گودبرداری موجب بروز خسارتهای مالی و جانی فراوان گشته و در بعضی موارد ن یز به علت طراحی غیر استاندارد و بدون دانش فنی به غیر اقتصادی و محافظه کارانه بودن این طرحها انجامیده است .در این مقاله ضمن مطالعة موردی تغییر شکلهای ناشی از یک گودبرداری در ایستگاه مترو و با توجه به اندازه گیریهای محلی برداشت شده در گود مورد نظر ، مدل عددی گود نیز با برنامه های تحلیل عددی PLAXIS وFLAC ساخته و تحلیل و مقایسة نتایج حاصله با اندازه گیرهای محلی ارائه گردیده است . همچنین در پایان ازروش آنالیز برگشتی جهت تعیین پارامترهای اصلی خاک مانندE و C ، K استفاده شده است .