سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدحسین رنجبر – مرکزتحقیقات الکترومغناطیس دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:
تولید پالس ولتاژ بالا باعرض پالس چندنانوثانیه تاچند میکروثانیه درعلوم نظامی و غیرنظامی کاربردهای فراوان دارد ازجمله این موارد می توان به تولید مایکروویو توان بالا اشاره کرد که نیاز به پالس باعرض چندنانوثانیه دارد دراین مقاله تولید پالس مستطیلی توسط خطوط انتقال شکل دهنده پالس مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است طرح های مختلف خطوط شکل دهنده پالس بررسی شده و خروجی توسط نرم افزاری منساب که قادر به مدل کردن دقیق خطوط انقتال است شبیه سازی شده است میدانیم درعرض پالس های کوتاه که فرکانس بسیاربالایی دارند خط انتقال به صورت فشرده مدل نمی شود و باید خط به صورت وابسته به فرکانس درنظر گرفته شود دراین جا خطوط انتقال به صورت پارامتر ثابت و وابسته به فرکانس مدل شده و نتایج شبیه سازی باهم مقایسه شده است دراخر نتیجه شبیه سازی با یک مورد ازمایش عملی مقایسه شده است و نتیجه گیریهای لازم بیان شده است